Az otthonfelújítási támogatásra vonatkozó leggyakoribb kérdések

By in

Az otthonfelújítási támogatás nagy érdeklődésre tesz szert. Valóban, ez a program egy jó lehetőség a családoknak, hogy otthonaikat fejlesszék, felújítsák. Azonban nagyon sok kérdés felmerül a támogatással kapcsolatban.

Sajnos a vonatkozó jogszabályok sokáig nem voltak tiszták, illetve sokszor naponta változtak. Jelenleg úgy tűnik, hogy program teljes kidolgozásra került.

Az alábbiakban a gyakori kérdésekre fogunk válaszolni, és  külön kitérünk a napelemes rendszerekre is.

1. Hogyan lehet megigényelni a támogatást?

2021.03.01.-től a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani az alábbi lehetséges módokon:

 • Elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, ahol a szükséges adatokat kell megadni és csatolni a megfelelő
 • A kincstár honlapját felkeresve letölthetők a szükséges formanyomtatványok. Melyeket postai úton lehet visszaküldeni a Magyar Államkincstár címére.
 • A kormányablak felkeresésével.

 

2. Milyen ingatlanokra lehet a támogatást felvenni?

Magyarország területén lévő, az ingatlan nyilvántartásban szereplő lakásra vagy lakóházra.

3. Ki igényelheti az otthonfelújítási támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő szülő igényelheti. A szülőknek nem kell házastársaknak lenniük. A meglévő gyermekek után a gyermeket egyedül nevelő szülők, illetve a házastársak is igényelhetik.

Az igénylőnek nagykorú magyar állampolgárnak kell lenni, aki a cselekvőképességének tudatában van.

Kire igényelhető a támogatás?

 • hetet betöltött magzatra;
 • életévet be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke;
 • év felett megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott személyre;

4. Melyek az igénylés alapfeltételei?

 • Az igény kikötése, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban vagy lakóházban rendelkezzenek lakóhellyel (kivéve magzat, egy évnél fiatalabb gyermek, az érintett lakás tulajdonjogának megszerzése egy éven belül történt). Az együttes tulajdoni hányaduknak el kell érni legalább az 50%-t.
 • Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el. Tartózkodási helyre nem adható meg az otthonfelújítási támogatás.
 • Egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőnek, illetve együttes igénylés esetén legalább az egyiküknek.
 • január 1. után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek. A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni és az igénylő, együttes igénylés esetén házastárs vagy élettárs nevére kell, hogy szóljanak. Illetve, a felújítandó lakás címére.
 • A vállalkozó nem lehet az igénylő közeli hozzátartozója, illetve a vállalkozó semmilyen tulajdoni hányaddal nem rendelkezhet az ingatlanban.
 • A Falusi CSOK kapcsán már elszámolt vállalkozói díj, illetve anyagköltség nem számolható el újra.

5. Hányszor vehető igénybe a támogatás?

A támogatás csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasítása kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

Ha a felújított ingatlan eladásra kerül, az otthonfelújítási támogatást újból nem kérhet az igénylő.

6. Be lehet-e nyújtani külföldi számlákat?

Nem, sem az anyagköltség, sem a vállalkozói díj esetében.

7. Mekkora a kérhető támogatás összege?

A lakásfelújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. A juttatott támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. A benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

8. Hogyan történik a kérelmek elbírálása?

A támogatások elbírálása a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik, és a beérkezést követő 30 nap áll a Magyar Államkincstár rendelkezésére. Hiánypótlás csak egyszer lehetséges és további 30 nappal meghosszabbítja az ügyintézést.

Amennyiben a Kincstár jóváhagyja a kérelmet, az ügyfelet egy támogatói okiratban tájékoztatja és 5 napon belül kiutalja a támogatás összegét.

9. Mit lehet tudni az államilag kamattámogatott otthonfelújítási hitelről

 • A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki jogosult az 518/2020. Kormányrendelet alapján a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására.
 • Legalább 100.000 Ft nettó jövedelmet tud igazolni.
 • Megfelelő ingatlanfedezetet tud felajánlani.
 • Maximális futamidő: 10 év.
 • A hitel összege nem lehet több mint a fedezetül felajánlott lakóingatlan értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 80%-a, illetve a hitelbiztosítéki értékének 100%-a.
 • Csak egy alkalommal lehet igénybe venni.
 • Az állam kamattámogatást nyújt 10 évig.
 • Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke – a teljes futamidő alatt évi 3,00% (THM: 3,55%).

10.Mi vonatkozik a napelemes rendszerekre?

Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlásiszerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik.

Azonban a napelemes rendszer anyagköltsége és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladhatja meg. Amennyiben az előbbi értéket meghaladja, úgy a benyújtott számlák elutasításra kerülnek.

Összegzés

Mivel az elmúlt időszakban szinte napról napra változtak a szabályok, ezért folyamatosan nyomon követjük a Magyar Állam Kincstár tájékoztatásait. Amennyiben módosítások történnek az otthonfelújítási támogatásban, úgy frissítjük ezt az oldalt is.